رادیو آموزش

  • پادکست دوم؛ اصل گرایی(انتخابات عالی مستدام)

    همه چیز از یک کمد نامرتب ذهن شروع می‌شود. وقتی تمامی تعهدات روی هم انباشته می‌شوند. اصل‌گرایی سیستمی  است که یک کیسه‌ی بزرگ دستتان می‌دهد  که باید تمام موقعیت‌های خوب را درش بریزیرد و از خودتان دور کنید. ‌اصل‌گرایی یک محدوده‌ی کوچک است برای معدود انتخاب‌های عالی!

  • پادکست اول :روزی از روزگار من

    کرونا که آمد خواب رفت ،شب زنده داری آمد خوراک رفت ،دلواپسی آمد اصلا زندگی کردن مثل بچه ادم هم رفت و هنوز چیزی به جایش نیامده است من ماندم و یک شبانه روز کار و برنامه برای نوشتن و تولید محتوا کردن آن هم در جدالی سخت با لایه های درونی ذهنم گفتم خالی […]