رادیو نجمه

  • قسمت اول :روزی از روزگار من

    کرونا که آمد خواب رفت ،شب زنده داری آمد خوراک رفت ،دلواپسی آمد اصلا زندگی کردن مثل بچه ادم هم رفت و هنوز چیزی به جایش نیامده است من ماندم و یک شبانه روز کار و برنامه برای نوشتن و تولید محتوا کردن آن هم در جدالی سخت با لایه های درونی ذهنم گفتم خالی […]