کسب و کار نوشتار محور

ایجاد هر کسب‌‌‌و‌‌کار تازه، نیازمند برقراری ارتباط با مخاطب است.

کلمات نوشتاری اولین سرنخ‌های ارتباطی یک کسب و کار با مشتریانش است.

کلمات می‌توانند انحصار  جذب مخاطب را به کسب‌و‌کارتان بدهد.

شانس موفقیت مالی و شخصی‌ در کسب و کارتان، به عنوان یک کارآفرین حاصل نمی شود مگر در دو وهله!

وهله اول:ایجاد مخاطب

وهله دوم:تعریف خدمات و محصولات

نوشتن یگانه پل ارتباطی میان  کسب و کار و مشتری است.

تولید محتوای متنی به واسطه‌ی نوشتن، جهت جذب و ایجاد مخاطب، پیش از راه اندازی محصول به رونق کسب و کار کمک می کند.

یعنی مشتری پیش از آشنایی با محصول، متوجه محتوای متنی شما می‌شود.

محتوای متنی اولین کالایی است که به مشتری تحویل داده‌می شود.

اطلاعاتی که به واسطه نوشتن سر از ذهن مخاطب درمی‌آورد، او را تشویق می‌کند از میان هزار اطلاعات دیگر، علاقه‌مند اطلاعاتی شود که شما به او ارائه می‌دهید.

این یعنی مشتری به محصول تولید نشده‌تان وفادار می ماند چون جذب محتوای متنی کسب و کار شما شده‌است.