اشتیاق به توان N

تجسم کنید شرایط فعلی تحت کنترل شماست و همه چیز دست به دست هم می‌دهد تا شما را به عنوان یک پدیده به دنیای کسب‌و‌کارتان معرفی کند.

شما از یک دانشگاه علمی معتبر فارغ‌التحصیل شده‌اید!

شاید هم نه! از آن دسته افرادی بودید که خیلی خودتان را درگیر دانش‌آموختگی در میان نظریات و تئوری‌های دانشکده نکردید. در عوض به کسب تجربه و آموختن مهارت در یک حوزه یا حتی چندین حوزه مبادرت ورزیدید.

چندین و چند کار را پشت سرهم به سرانجام رسانده‌اید البته که کاری با دردسرهایی که به علت کم‌تجربگی در محیط کار ایجاد کردید ندارم، مهم مهارتی است که در حال حاضر به حد اعلایی از توانمندی در آن رسیده‌اید.

تصور کنید هم دانش و هم مهارت را در سطحی بالاتر از میانگین در اختیار دارید.

این مهارت و دانشی که در طی سالیان متمادی کسب کردید اکنون می‌تواند شما را تبدیل به ابر قهرمان روزهای زندگی‌تان کند.

این مهارت و دانش برای شما به قدری سازنده است که برای انجامش، اشتیاقی سرشار دارید و هر روز و هر لحظه، خودتان را با علاقه‌مندی، گرم انجام کارهای مرتبط با این دانش و مهارت می‌کند.

باید تبریک بگویم شما در همین لحظه به نقطه‌ی شیرین مدل محتوامداری‌تان دست یافته‌اید.

نان‌تان در روغن محتوا اقتاده‌است.

بگذارید از جوپولیزی متخصص بازاریابی محتوایی در ارتباط با نقطه‌ی شیرین مدل محتوایی کمک بگیرم.

جو در کتاب سازمان محتوامدار می‌گوید:

«مدل بازاریابی محتوایی به شناسایی اولیه‌ی نقطه‌ شیرین وابسته است. به بیان ساده، نقطه‌ی شیرین، تقاطع دانش یا منطقه‌ی مهارت و نقطه‌ی شورو اشتیاق است.»

در هر تولیدمحتوایی، مهارت و دانش دو مهره‌ی کلیدی اند و برای شروع، به میزان قابل توجهی از آن‌ها نیاز است اما وجود اشتیاق مهره‌ای حیاتی است که در همه‌ افراد به میزان کمتری وجود دارد.

اگر نیازمند رونق محتوا در زمینه‌ی کسب‌وکار هستید بهتر است که اشتیاق را در این مدل اضافه کنید.

اشتیاق بر هر درد محتوایی از سوی مشتری دوا است.