بنزین محتوایی در باک کسب وکار

به نظر می‌رسد بعضی کسب و کارها حسرت بنزین سوپر را می‌کشند.
از بس که این بنزین‌های دوهزاری را توی حلقوم‌شان ریختند، نشتی کرده‌است.
اما بنزین محتوا از سوپر هم بیشتر جواب می‌دهد.
امروزه با گسترش فضای اینترنت و ایجاد تنوع ارتباطی، ایجاد محتوای دیجیتالی گسترش قابل توجهی داشته‌است.
حتی کوچکترین کسب‌وکارها نیز قادر به استفاده از این فرصت هستند اگر سرمایه اصلی‌شان یعنی دانش در دسترس را در معرض دیده‌شدن قرار دهند.
اما چگونه این کار به انجام می‌رسد؟
آیا موفقیت در این نوع از کسب‌وکارر منوط به شانس و اقبال یا وجود سرمایه‌های هنگفت مالی است؟
شاید بله شاید هم خیر.
اما با اطمینان باید بگویم که ایجاد یک کسب‌وکار دیجیتالی و تولید محتوا در رسانه‌های مجازی یکی از کم‌ریسک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین نوع از کسب‌وکارهاست.
یک محتوای دیجیتالی جهت جذب مخاطب پیش از هر چیزی نیازمند یک مدل محتوایی است.
کافی است یک مدل محتوایی چنان مدل زیر داشته باشید:
نقطه شیرین: ترکیب شدن قسمتی از دانش و مهارت با انبوهی از اشتیاق درونی
نیزه‌ی محتوایی: در نظر گرفتن قسمتی از محتوا که از محدوده‌ی فعلی بازار محتوا فاصله دارد، جهت ایجاد تمایز(گاو بنفش محتوایی)
پایه‌ریزی: ایجاد یک کانال برای نشر منظم محتوای تولیدی
درو کردن مخاطب: استفاده از نشر مطالب به نفع جذب مخاطب به عنوان دارایی اصلی
تنوع: گسترش دادن کانال‌های ارتباطی، جهت نشر مطالب آن هم در بهترین زمان ممکن
کسب درآمد: با ارائه‎‌ی محصولات و خدمات از مخاطبان فعلی
با این برنامه باید باک کسب‌وکار را با بنزین محتوا پر کرد.
اما پیش از آن ضدیخ نوشتن را باید تا خرخره پر کرد که ماشین کسب‌وکار روشن شود.