نجمه رضایی

من یک معلم هستم.
آن هم از نوع ورزشی اش در یک دبیرستان دخترانه در تهران .

نوشتن همیشه برای من ابزاری بود برای بیان هر آنچه در ذهن میگذشت و به اقدامی نمیرسید
تصمیمم را گرفته ام که دیگر حتی نیم نگاهی به گذشته نکنم و تمام انرژی ام را خرج این مسیری کنم که به درستی خود انتخاب کرده ام نه میل و خواسته ی دیگران .
من به روزهای روشنی در این راه ایمان دارم .

دسترسی سریع

ارتباط با ما

برای دریافت خبرنامه، ایمیل خود را ارسال کنید


© 2003-2023
طراحی و پشتیبانی: سعید قائدی با همزه