جدیدترین ها

در من چیزی شروع شده است

با نوشتن در هر نویسنده چیزی شروع می‌شود یک نویسنده وقتی شروع به نوشتن می‌کند انگار چیزی در او شروع شده است. درست مثل زمانی…

ادامه »

یادداشت‌ها

در من چیزی شروع شده است

با نوشتن در هر نویسنده چیزی شروع می‌شود یک نویسنده وقتی شروع به نوشتن می‌کند انگار چیزی در او شروع شده است. درست مثل زمانی…

ادامه ...

کودک کارآفرین درون

من از گذشته‌ای آمدم که… فرزند آخر دختری، یک خانواده شش نفره بودن و زودتر از موعد به نوشتن روی آوردن و دزدکی دور از…

ادامه ...

اعتراف نامه‌ها

نامه به خودم

نجمه جان سلام! دارم توی آینه چشم توی چشم تو می‌اندازم. از خجالت آب می‌شوم. حال و احوالت ربط عجیبی به تصمیمات من دارد. نمی‌دانم…

بیشتر

هذیان دوم

هذیان ذهنی پنجره بلند شد من روی زمین خوابیده‌بودم داشتم دندان می‌زدم کاشی‌های روی یک فرش گل‌های قالی از آب بیرون آمدند و پژمردند یک…

بیشتر

پادکست‌ها

داستان‌ها